8 TANSSIA 

Maalauksia vuorovaikutuksessa liikkuvan mallin kanssa

Teokseni syntyvät maalaamalla samaan aikaan kun tanssijat liikkuvat. Pyrin tallentamaan maalauksiin tanssijan persoonallisuuden ja inspiraation ajattoman olemuksen jatkuvasti etenevästä liikkeestä. Maalauksiin piirtyy ihmisen kuva, joka hienovaraisesti ilmenee tanssissa.
Olen tanssinut ja valokuvannut tanssia ammatikseni vuosia. Pitkä ja intohimoinen suhteeni tanssiin on mahdollistanut minulle modernin suomalaisen tanssitaiteen kehityksen seuraamisen hyvin läheltä, muun muassa osana Tero Saarisen tanssiryhmää. Improvisoitu vapaa tanssi on minulle edelleen tärkeä itseni ja tunteideni ilmaisemisen tapa sekä spontaanin vuorovaikutuksen tutkimisen tila. Tanssitaustani mahdollistaa minulle intiimin inspiroitumisen toisen liikkeestä ja sen tunnelaadun kuvaamisen. Tapani työskennellä perustuu ajatukseen tanssista tunteiden näytelmänä. Maalauskangas on näyttämö – paikka – jossa tanssijan liike ja maalaus yhdistyvät ja alitajunnasta voi nähdä vilauksen. Päämääräni on läsnäolo ja teosten rehellisyys hetkelle. Pyrin maalaamaan tanssissa spontaanisti ilmentyvien tunteiden rikkauden ja haavoittuvaisuuden. 
Rehellisen tunneilmaisun puute ja merkitys ihmisiä yli kieli- ja kulttuurirajojen yhdistävänä voimana tuntuu korostuvan nykymaailmassa. Inhimillisyys on jäänyt talouden ja globalisaation jalkoihin. Maailmamme on valtavassa, kaoottisena ja mustavalkoisena näkyvässä murroksessa. Olemme hylänneet kykymme myötätuntoon ja korvanneet sen äärirationaalisella tehokkuusajattelulla sekä henkilökohtaisen hyödyn tavoittelulla. Olemme ihmisinä jäämässä tarpeettomaksi menoeräksi, joka roikkuu netissä. Olemassaolomme merkitys alkaa olla teoreettinen. 
Meidän on rekonstruoitava merkityksemme ja tehtävä inhimillisyydestä arvo, jota tehokkuus palvelee eikä toisin päin. Mielestäni suorin tie löytyy kehosta liikkeen, tanssin avulla. Se on muistuma yksinkertaisesta vuosituhantisesta olemassa olon muodosta ja hyvinvoinnin perustasta.
Helsinki, 7.5.2017.  
Tanja Ahola 
Kiitän kaikkia tanssijoita taitelijuutensa jakamisesta; Janne Marja-Aho, Ona Kamu, Alpo Aaltokoski, Gabriela Aldana, Ninni Perko, Vera Nevanlinna, Ninu Lindfors, Maria Huotari, Petri Kekoni ja Jorma Uotinen.