Tanja Ahola tekee taiteellista tutkimusta liikkeen merkityksestä ihmiselle. Hänen pyrkimyksenään on löytää inspiraatio hetkessä tapahtuvista mielenliikkeistä ja läsnäolon laadusta. Hänen maalauksissaan liikkeellä ja tanssilla on merkittävä rooli. ”Yritän ymmärtää ihmisen osaa median, teknologian, tieteen, politiikan ja viihteen puristuksessa. Mitä rationaalisempi kuva ihmisestä voidaan muodostaa, sitä enemmän syntyy kaipuuta selittämättömälle. Koen, että selittämättömän kanssa oleminen on tässä ajassa ensiarvoisen tärkeää, jotta ihminen voisi löytää paikkansa.”

Tanja Ahola on valokuvaaja ja kuvataiteilija. Hän valmistui vuonna 1998 Taideteollisesta Korkeakoulusta taiteen maisteriksi. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä. Tanja on katsonut ihmisiä kameran linssin läpi jo kaksikymmentä vuotta, kouluajoista lähtien hän on saanut työskennellä valokuvaajana ja graafisena suunnittelijana maamme parhaiden teatterin, tanssin ja musiikin tekijöiden kanssa. Hänen työnsä on ollut monipuolista luomista ulottuen taiteilijoiden visioiden toteentuottamisesta esittävän taiteen dokumentointiin ja ainutkertaisten ihmisten henkilökuvaukseen. Lisäksi hän on luonut omintakeista juliste- ja markkointikuvataidetta ja lavastanut näytelmiä. Hän laajensi lopulta ilmaisutekniikkaansa maalaukseen vuonna 2011.

Hänen vahvuuksiaan maalarina on erityisesti valokuvauksen tuoma kokemus – tämä vaikuttaa valoon, syvyyteen ja liikkeeseen – maalauksen olennaisiin asioihin. Tanja osaa vangita tunnelman maalauksiinsa, ikäänkuin ”luoda näyttämön”. Tekijänä hän on pelkäämätön ja kokenut taiteen monilla eri saroilla. Tanja kokee olevansa tärkeässä osassa taiteen kentällä: sillanrakentajan roolissa menneelle ja tulevalle.

 ——————————–

Tanja Ahola uses art to explore the meaning of motion for human beings. She seeks inspiration from the drifting states of mind and the quality of presence in the fleeting moment. Movement and dance play an important role in her paintings. ”I try to understand the role of the human being under the pressures of media, technology, science, politics and entertainment. Our increasing rationality about ourselves emphasizes the need for the irrational and unexplainable. I feel that being with the mystery in us is of central importance in this age, so that as humans we can find our place.”

Tanja is a photographer and a painter. She graduated as a Master of Arts from the Helsinki University of Art and Design in 1998. She lives and works in Helsinki. She has observed people through the lens of a camera for twenty years. Since her years at the university she has worked as a photographer and graphic designer with the most renowned names in the theatre, dance and music scenes in Finland. She has applied her diverse creativity to the production of artists’ visions, documenting the performing arts and portraying unique individuals in photographs. She is also an innovative producer of unique poster and marketing artworks.

As an artist Tanja is fearless and experienced in many different fields. She expanded her expression and technique to painting in 2011. Her strength as a painter is her background as a photographer as her intimate relationship to light, depth and movement provide the essential ingredients of her painting. Tanja has a unique ability to capture the feeling of a moment. Her canvas has the quality of a stage that gently supports the fragile unfolding of the painting. Tanja feels she is in contact with her calling through the arts. She is a bridge builder between the past and the future